F.A.Q.

De meeste vragen zijn al een keer gesteld. Je vindt het antwoord op de 'veel gestelde vragen' hieronder. Mocht je hier geen antwoord vinden op je vraag, dan kan je ons natuurlijk altijd mailen op info@fifty-one-international.org 

1) Wat is Fifty-One?
Fifty-One is een onafhankelijke service club die staat voor vriendschap, respect en verdraagzaamheid.
 
2) Wat is Fifty-OneInternational ?
Fifty-One International is de vereniging die de clubs Fifty-One hergroepeert.
 
3) Wat zijn de doelstellingen van Fifty-One International ?
- Bevorderen van Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid
- Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen
- Dienen door het steunen en begeleiden van initiatieven
- Contacten aanknopen en internationale betrekkingen onderhouden
 
4) Wat betekent 51 in het logo?
- de gemiddelde leeftijd van de leden in een club zal bij voorkeur onder 51 jaar blijven waarmee een voortdurende verjonging wordt nagestreefd
- het aantal leden per club wordt tot 51 beperkt
 
5) Hoe word ik lid van Fifty-One ?
Volgens de traditie wordt men door een bestaand lid uitgenodigd om kennis te maken met Fifty-One.  Er wordt van de kandidaat verlangd dat hij/zij aan de algemene doelstellingen zal bijdragen en zich voor de Dienst aan de Gemeenschap zal inzetten.

6) Hoeveel bedraagt het jaarlijks lidgeld van Fifty-One?
Gelieve hiervoor contact op te nemen met het secretariaat, terug te vinden op de website onder FOI / Contact of via de personalia van district /clubs die op de website onder de tab District of de tab Club worden hernomen. 

7) Wordt er een eenmalige toetredingsbijdrage gevraagd als men lid wordt vanFifty-One ?
Momenteel wordt er geen toetredingsbijdrage gevraagd.

8) Hoe dikwijls vergadert eenFifty-One club ?
Er zijn twee vergaderingen/samenkomsten per maand gepland.

9) Welke sociale doelen worden er zoal gesteund door een Fifty-One club ?
- Verlenen van morele en praktische steun aan minder validen of hulpbehoevenden in binnen- en buitenland
- Steun aan de sociaal minder bedeelden in onze maatschappij
- Bijdragen aan de culturele vorming van jongeren

Sinds 2016 verenigd met de Rechten van het Kind, voeren wij alles uit om een specifieke steun te betuigen voor deze breekbare en kwetsbare groep