Wie zijn we ?

Fifty-One International is een internationale organisatie, maar ze staat ook dicht bij de mensen, dankzij de clubs die actief zijn in de verschillende steden en gemeenten. Elke club voert zijn eigen projecten uit, ondersteund door de organisatie. Door de krachten en vaardigheden van de leden te bundelen, worden de nodige financiële middelen samengebracht en worden een structuur en een netwerk tot stand gebracht, beide van essentieel belang voor het welslagen van de projecten.

Vanaf het begin, zijn Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid de waarden die wij dagelijks cultiveren en die zowel de rode draad als de drijfveer van ons handelen vormen.

Wat doen we ?

Het voornaamste doel van Fifty-One International is de gemeenschap te helpen. Door de zwaksten en de meest behoeftigen te helpen, leren de leden de manier waarop zij naar de Ander kijken te veranderen.

Fifty-One International verwelkomt alle mensen van goede wil die op een andere manier naar de Ander willen kijken: met vriendschap, achting en verdraagzaamheid. En wie wil een beetje van zijn tijd geven om hen te helpen.

De leden komen een- of tweemaal per maand bijeen bij een gezellige maaltijd om naar lezingen te luisteren en/of acties te organiseren ten behoeve van de Gemeenschap. De lezingen bestrijken een breed scala van onderwerpen en helpen bij het ontwikkelen van luistervaardigheid, begrip en verdraagzaamheid.

Meer inlichtingen : info@fifty-one-international.org