De Districten

Fifty-One International groepeert de clubs in districten waarvan de oprichting werd beslist door de General Council. Om een district te vormen worden de volgende punten in aanmerking genomen:  
- De omvang van het grondgebied en de samenhang ervan, zonder rekening te houden met nationale grenzen,
- De mogelijkheden van verplaatsing en communicatie, 
- De gesproken taal/talen, 
- De mogelijkheid van verdere onderverdeling of hergroepering van clubs om zich bij een ander district aan te sluiten. 
Deze studie wordt voorgelegd aan de General Council die de grenzen van het nieuwe district vaststelt.  

Een district is gevormd zodra het ten minste drie gecharterde clubs omvat. 
Het bestuur van een gevormd district wordt toevertrouwd aan een gouverneur, die wordt gekozen door de jaarlijkse algemene vergadering van de gecharterde clubs in dat district.
De Fifty-One clubs van een land zijn gegroepeerd in een District. Als er veel clubs in dat land zijn, worden er verschillende districten gecreëerd.

Alle gouverneurs zijn lid van de General Council die verscheidene malen per jaar bijeenkomt.
Momenteel zijn er 10 Districten in de Fifty-One International verdeeld over 6 landen.

District 101 - België Zuid

District 101 omvat voornamelijk mannenclubs en één gemengde club in Franstalig België

District 101L - België Zuid Ladies

District 101L omvat alle Ladiesclubs in Franstalig België

De fanions van District 101

District 102 - België Noord

District 102 omvat voornamelijk mannenclubs en twee Mixed clubs in Nederlandstalig België

District 102L - België Noord Ladies

District 102L omvat de Ladiesclubs in Nederlandstalig België

De fanions van District 102

Facebook van District 102

District 104 - Luxemburg

District 104 is het enige district in het Groothertogdom Luxemburg

De fanions van District 104

Website van District 104

Facebook van District 104

District 105 - Frankrijk Oost

District 105 omvat alle clubs in het noordoosten van Frankrijk

De fanions van District 105

District 106 - Frankrijk Noord

District 106 omvat alle clubs in het noordwesten van Frankrijk

De fanions van District 106

De website van District 106

District 113 - Nederland

District 113 omvat alle clubs in Nederland

De fanions van District 113

De web site van District 113

District 117 - Zwitserland

District 117 omvat alle clubs in Zwitserland

De fanions van District 117

De website van District 117

District 122 - Duitsland

District 122 omvat alle clubs in Duitsland

De fanions van District 122